Navigate Up
Sign In

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Dan il-Gvern huwa kommess li jmexxi stil ġdid ta’ politika. Ikkampanja bħala moviment u se jiggverna bħala moviment.
 
Dan il-Gvern huwa kommess li joħloq tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd kif ukoll impjiegi ta’ kwalita`. Din il-leġislatura se tkun ikkaraterizzata minn amministrazzjoni trasparenti bla preċedent, bis-sistemi kollha ta’ awditjar fuq l-operat tal-gvern.
 
Dawn il-miri, u oħrajn, jistgħu jintlahqu bis-sehem ta’ kull min għandu r-rieda li jikkontribwixxi għall-progress ta’ Malta. Flimkien, nistgħu noholqu pajjiz wieħed maqgħud. 
 
Issa huwa ż-żmien li noffru Malta li tkun Tagħna Lkoll.
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

Icon - Persuna ta' Kuntatt 
Indirizz tal-Kuntatt
Uffiċċju tal-Prim Ministru
Berġa ta Kastilja
Valletta VLT 1061

Icon - Telefon 
Telefon
2200 0000

Website