Portafoll

Uffiċċju tal-Prim Ministru
Prim Ministru: Dr Robert Abela KUOM, BA, LLD, Adv Trib Melit, MP


   Uffiċċju tal-Kabinett
   Awditjar Intern u Investigazzjonijiet

   Amministrazzjoni Pubblika
   Istitut għas-Servizzi Pubbliċi
   Management Efficiency Unit

   Informazzjoni
   Stamperija tal-Gvern

   Kummissjoni Elettorali
   Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku


Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru (MSD)
(Responsabbli mill-Iżvilupp Sostenibbli, Djalogu Soċjali u l-Implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali)
Ministru: Is-Sur Carmelo Abela MP

   Żvilupp Sostenibbli
   Implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali
   Xandir Pubbliku
   Djalogu Soċjali
   Konsultazzjoni
   Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg

 

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

Address Icon Indirizz tal-Kuntatt 
Uffiċċju tal-Prim Ministru
Berġa ta' Kastilja
Valletta VLT 1061
 
Telephone Icon Telefon
2200 0000

Website