Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Il-Gvern se jibqa’ jibni fuq is-suċċessi li nkisbu fis-snin li għaddew, jikkonsolida l-mobbiltà soċjali u fiżika u jiżgura qabża ’l quddiem fil-kwalità.

Il-Gvern se jkompli jisma’ liċ-ċittadini tiegħu, jagħmel ħiltu u jiżgura li jissaħħu d-drittijiet u l-libertajiet ċivili f’sens wiesa’ u mingħajr paragun u jagħti impetu akbar lit-tkabbir ekonomiku u amministrazzjoni moderna tajba.

Gvern impenjat li jwettaq għall-benefiċċju ta’ kulħadd.

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

Icon: Indirizz
Indirizz tal-Kuntatt

Uffiċċju tal-Prim Ministru

Berġa ta Kastilja 

Valletta VLT 1061

  


Icon: Telefon
Telefon
2200 0000

Website