Is-Segretarju Parlamentari Dr Andy Ellul twieled fil-25 ta’ Marzu 1975. 

Huwa gie co-opted fil-Parlament għall-ewwel darba f’Jannar tal-2022. Wara li kkontesta l-elezzjoni b’suċċess f’Marzu 2022, Dr Ellul inħatar bħala Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Djalogu Soċjali fi ħdan l-Ufficju tal-Prim Ministru. Il-Grupp Parlamentari tal-Gvern ħatar ukoll lil Dr Ellul biex iservi bħala Whip. 

Qabel il-ħatra tiegħu fil-Kabinett tal-Ministri, l-Onor Ellul ħadem bħala avukat u speċjalizza fil-liġi amministrattiva. Dr Ellul serva wkoll bħala konsulent legali, kien ukoll involut f’diversi riformi leġiżlattivi, b’mod partikolari fl-isferi soċjali u tal-familja.

Dr Ellul serva bħala Kap tad-delegazzjoni Maltija għall-Kumitat Lanzarote tal-Kunsill tal-Ewropa.

Flimkien mas-sieħba tiegħu Claudia, Dr Ellul għandu tifel, Ganni.

Skip to content